Bedankt voor je bezoek aan de Eurotranslation website en het lezen van het privacybeleid (hierna het Beleid).

Door onze website te bezoeken of onze systemen of diensten te gebruiken, erkent u dat u dit beleid hebt gelezen en begrepen en dat u instemt met de verwerking van uw persoonlijke gegevens en informatie in overeenstemming met dit beleid, indien van toepassing.

Dit privacybeleid bestaat uit de volgende elementen:

 1. Doelstellingen van het privacybeleid,
 2. Inwerkingtreding,
 3. Procedures voor het verkrijgen van toestemming,
 4. Doelstellingen voor gegevensverzameling,
 5. Doeleinden van gegevensverwerking,
 6. Verzamelde persoonlijke gegevens,
 7. De gebruikte behandelingsprocessen,
 8. Toegang tot en controle over persoonlijke informatie,
 9. Delen en redenen voor het delen van persoonlijke informatie met derden,
 10. Gebruik van cookies en soortgelijke technologieën,
 11. Bewaren van persoonlijke gegevens.

 1.Doelstellingen van het privacybeleid :

Respect voor privacy en de bescherming van persoonlijke informatie zijn essentieel voor ons en daarom is dit beleid erop gericht om persoonlijke informatie te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Om deze bescherming te verzekeren, zal Eurotranslation enkel persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen, verwerken en delen met de toestemming van de persoon, tenzij toegestaan of vereist door de wet, in welk geval uw toestemming niet vereist zal zijn.

Het doel van het Beleid is om gebruikers te informeren over de doeleinden en de manier waarop Eurotranslation, of iemand die in haar naam handelt, hun persoonlijke informatie zal verzamelen en gebruiken. Het is bedoeld in duidelijke taal om geïnformeerde toestemming van gebruikers te verzekeren.

In het kader van dit beleid betekent “persoonlijke informatie” alle informatie over een identificeerbare persoon of informatie waarmee een persoon kan worden geïdentificeerd. Waar mogelijk zullen we dergelijke informatie anonimiseren, pseudonimiseren en/of samenvoegen zodat een individu niet langer kan worden geïdentificeerd.

2. Inwerkingtreding

Dit beleid is van toepassing vanaf 30 augustus 2023.

Dit beleid vervangt het Privacybeleid van 30 augustus 2023.

3. Hoe toestemming wordt verkregen

We verplichten ons om toestemming te verkrijgen voordat we persoonlijke gegevens van een persoon verzamelen. Toestemming kan expliciet of impliciet zijn en kan rechtstreeks door de persoon of door zijn of haar gemachtigde vertegenwoordiger worden gegeven.

We geven de voorkeur aan het verkrijgen van uitdrukkelijke toestemming, hetzij mondeling, elektronisch of schriftelijk. Impliciete toestemming kan echter redelijkerwijs worden afgeleid uit het handelen of niet-handelen van een persoon. Het verstrekken van een naam en adres om een publicatie te ontvangen of een naam en telefoonnummer om een antwoord op een vraag te krijgen, wordt bijvoorbeeld beschouwd als impliciete toestemming voor het verzamelen van informatie die persoonlijke gegevens bevat. Bij het bepalen van het juiste type toestemming houden we rekening met de gevoeligheid van de betreffende persoonlijke informatie, de doeleinden waarvoor deze wordt verzameld en de redelijke verwachtingen van een persoon in dezelfde situatie.

Als we persoonlijke gegevens voor een nieuw doel willen gebruiken, zullen we het beoogde gebruik beschrijven en opnieuw om toestemming vragen.

Het is niet altijd mogelijk, met name in de context van een verzoek van de overheid, om toestemming van de persoon te verkrijgen voor het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van zijn of haar persoonlijke gegevens. We verbinden ons ertoe om dit soort informatie nooit vrij te geven, behalve in overeenstemming met dit beleid, tenzij we wettelijk verplicht of toegelaten zijn om dit te doen.

4. Doelstellingen gegevensverzameling  

Informatie wordt verzameld in overeenstemming met de doeleinden en doelstellingen zoals uiteengezet in dit privacybeleid.

Hier zijn enkele redenen waarom we uw persoonlijke gegevens verzamelen:

5. Verzamelde persoonlijke informatie

Eurotranslation kan persoonlijke informatie verzamelen in verschillende vormen, maar zal dit alleen doen met wettige middelen en alleen voor de noodzakelijke doeleinden die aan u bekend zijn gemaakt, zoals beschreven in dit Beleid, of zoals toegestaan of vereist door de wet.

De verzamelde persoonlijke informatie, en de gevoeligheid ervan, kan variëren afhankelijk van de context van de interactie tussen jou en Eurotranslation. Daarom moeten we je eerst informeren over de aard van de persoonlijke informatie die we gebruiken.

We beschermen alle verzamelde persoonlijke informatie. Onder de persoonlijke informatie die kan worden verzameld en gebruikt, besteden we bijzondere aandacht aan :

Naam en contactgegevens. Voor- en achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en andere soortgelijke gegevens die worden gebruikt om contact met u op te nemen.

Identiteitsbewijs. Wachtwoorden, wachtwoordhints en soortgelijke beveiligingsinformatie die wordt gebruikt om u te identificeren en toegang te krijgen tot uw account.

Demografische gegevens. Informatie over u zoals uw leeftijd, geslacht, land en communicatietaal.

Betalingsgegevens. Gegevens die nodig zijn om uw betalingen te verwerken, zoals het nummer van het betaalinstrument (bijvoorbeeld uw creditcardnummer) en de bijbehorende beveiligingscode.

Informatie over abonnementen. Informatie over uw inschrijvingen voor culturele evenementen en nieuwsbrieven van culturele bedrijven.

Beelden en geluiden. Audiovisuele gegevens die worden gebruikt om de veiligheid van onze gebruikers te garanderen, in het bijzonder op de locaties van culturele evenementen waarvan wij de organisator of gastheer zijn.

Interacties. Gegevens met betrekking tot uw gebruik van de gemaakte websites, platforms en tools. Dit zijn gegevens die u verstrekt om de producten te gebruiken. In andere gevallen, zoals foutrapporten, zijn dit gegevens die wij genereren.

Andere voorbeelden van interactiegegevens die we verzamelen zijn:

6. De doeleinden van gegevensverwerking :

Onze producten en diensten leveren. We gebruiken gegevens om onze producten en diensten te beheren en om u rijke, interactieve ervaringen te bieden.

Producten en/of diensten verbeteren. We gebruiken gegevens om onze producten te verbeteren, met name door nieuwe functionaliteiten of mogelijkheden toe te voegen (foutmeldingen bij de aankoop van een ticket, het raadplegen van een online programma, enz.)

Personalisatie. Sommige producten bevatten gepersonaliseerde functies, zoals aanbevelingen die uw ervaringen en tevredenheid optimaliseren. Deze functies maken gebruik van geautomatiseerde processen om uw ervaringen aan te passen op basis van de gegevens die we over u hebben, zoals gevolgtrekkingen die we maken over u en uw gebruik van het product, uw activiteiten, uw interesses, uw locatie.

Ontwikkeling van producten en/of diensten. We gebruiken gegevens om nieuwe producten te ontwikkelen. We gebruiken bijvoorbeeld geanonimiseerde of gepseudonimiseerde persoonlijke gegevens om de behoeften van onze klanten beter te begrijpen.

Klantenondersteuning. We gebruiken gegevens om problemen met producten en/of diensten te diagnosticeren en op te lossen, de toegang tot uw persoonlijke account te herstellen en andere ondersteunings- en hulpdiensten aan te bieden.

Om problemen te beveiligen en op te lossen. We gebruiken gegevens om problemen met onze producten en diensten te beveiligen en op te lossen. Dit omvat het gebruik van gegevens om de veiligheid van de diensten die aan onze klanten worden aangeboden te garanderen, malware en kwaadwillige activiteiten te detecteren, prestatie- en compatibiliteitsproblemen op te lossen om klanten te helpen het meeste uit hun ervaring te halen en hen te informeren over updates van onze producten en diensten. Dit kan het gebruik van geautomatiseerde systemen omvatten om beveiligingsproblemen op te sporen.

Beveiliging. We gebruiken gegevens om de veiligheid van onze producten en onze klanten te beschermen. Onze beveiligingsfuncties kunnen bijvoorbeeld voorkomen dat malware wordt uitgevoerd en gebruikers op de hoogte stellen wanneer malware op hun apparaat wordt gedetecteerd, of videobewaking gebruiken om de openbare veiligheid tijdens evenementen te garanderen.

Enquêtes en promotionele communicatie. We gebruiken de gegevens die we verzamelen om enquêtes en promotionele communicatie aan te bieden. Je kan je inschrijven voor e-mail abonnementen, enquêtes invullen en kiezen of je al dan niet promotionele communicatie van Eurotranslation wenst te ontvangen via e-mail, SMS, post en telefoon. Voor meer informatie over hoe we je contactgegevens, e-mail abonnementen en promotionele mededelingen beheren, verwijzen we je naar de Toegang en Controle van je Persoonlijke Gegevens sectie van dit Beleid.

Relevante aanbiedingen. Eurotranslation gebruikt gegevens om u te voorzien van relevante en belangrijke informatie over de producten en diensten die wij aanbieden. We analyseren gegevens van verschillende bronnen om te voorspellen welke informatie voor jou het meest interessant en relevant zal zijn en communiceren die informatie op verschillende manieren. We kunnen bijvoorbeeld je interesses in entertainment voorspellen en nieuwe activiteiten voorstellen die je leuk zou kunnen vinden.

Reclame. Eurotranslation gebruikt gegevens verzameld door onze interacties met jou, van sommige van onze producten en op websites van derden om reclame te maken voor onze producten en diensten, inclusief op websites van derden. We kunnen soms gebruik maken van geautomatiseerde processen om advertenties relevanter te maken.

Commerciële transacties. We gebruiken gegevens om uw transacties met ons te verwerken. We verwerken bijvoorbeeld betalingsgegevens om klanten te voorzien van productabonnementen en gebruiken contactgegevens om producten te leveren die zijn gekocht via onze online winkels/ticketingdiensten.

Rapportage en bedrijfsvoering. We gebruiken gegevens om onze activiteiten te analyseren en onze besluitvorming te verbeteren. Hierdoor kunnen we weloverwogen beslissingen nemen en rapporten opstellen over de prestaties van onze activiteiten.

Bescherming van rechten en eigendom. We gebruiken gegevens om fraude op te sporen en te voorkomen, geschillen op te lossen, contracten af te dwingen en ons eigendom te beschermen. We gebruiken bijvoorbeeld gegevens om de geldigheid van verkochte tickets te bevestigen om fraude tegen te gaan. We kunnen geautomatiseerde processen gebruiken om activiteiten op te sporen en te voorkomen die onze rechten en die van derden schenden.

Wettelijke naleving. We verwerken gegevens om aan de wet te voldoen. We gebruiken bijvoorbeeld de leeftijd van onze klanten om ervoor te zorgen dat we voldoen aan onze verplichtingen om de privacy van kinderen te beschermen of om ervoor te zorgen dat de klant voldoet aan de aanbevolen leeftijd voor het publiek. We verwerken ook contactgegevens en identificatiegegevens om klanten te helpen hun rechten op het gebied van gegevensbescherming uit te oefenen.

Onderzoek. We gebruiken gegevens om onderzoek uit te voeren, met name voor wetenschappelijke doeleinden en in het algemeen belang, voor zover wettelijk toegestaan.

7. Gebruikte behandelingsprocessen

Eurotranslation hecht het grootste belang aan de veiligheid van uw persoonlijke gegevens en verbindt zich ertoe om deze te verwerken in overeenstemming met de industriële normen en standaarden, uitsluitend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, zoals beschreven in dit beleid of in een specifieke kennisgeving daartoe. Het is echter onmogelijk om deze informatie absoluut te beveiligen, gezien de veiligheidsbeperkingen die inherent zijn aan overdracht via het internet. De informatie die naar ons wordt verzonden, is daarom uiteindelijk op eigen risico van de gebruiker.

8. Toegang tot en controle over persoonlijke informatie

Eurotranslation zorgt ervoor dat alle persoonlijke informatie in haar bezit zo accuraat, up-to-date en volledig is als nodig is voor de doeleinden waarvoor het wordt gebruikt.

U hebt het recht om toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens voor verificatiedoeleinden en om een correctie te vragen als uw persoonlijke gegevens onnauwkeurig zijn. Als u van mening bent dat uw persoonlijke gegevens onjuist zijn of als u toegang wenst tot uw persoonlijke gegevens, kunt u een verzoek indienen via de contactgegevens aan het einde van dit beleid.

Naar ons beste vermogen zullen we u tijdig toegang geven tot uw persoonlijke gegevens. Om veiligheidsredenen kan het echter nodig zijn uw identiteit te verifiëren.

Daarnaast kunnen er omstandigheden zijn waarin we u geen toegang kunnen geven tot uw persoonlijke gegevens. In het bijzonder wanneer toegang kan leiden tot de openbaarmaking van persoonlijke gegevens van een andere persoon en die persoon weigert toestemming te geven voor de openbaarmaking of wanneer er wettelijke beperkingen gelden. Als een dergelijke situatie zich voordoet, zullen we u op de hoogte stellen van de reden waarom we u geen toegang kunnen geven tot uw persoonlijke gegevens.

Als uw verzoek betrekking heeft op gegevens die op webpagina’s of platforms van derden staan, neem dan rechtstreeks contact op met deze derden.

9. Delen en reden voor het delen van persoonlijke informatie met derden

Wij delen uw persoonlijke informatie niet met bedrijven, organisaties of individuen buiten Eurotranslation, met uitzondering van onze leveranciers en bevoegde partners die toegang nodig hebben tot de informatie voor de doeleinden vermeld in dit beleid en binnen de grenzen van dit beleid, evenals in de volgende gevallen:

We maken met name gebruik van de diensten van externe leveranciers om gegevens in de culturele sector te verzamelen, op te schonen en te analyseren, zodat zij deze gegevens een meerwaarde kunnen geven en tools kunnen ontwikkelen ten behoeve van het publiek of de spelers in de sector. Om dit te doen, verwerken deze leveranciers de verstrekte informatie op de volgende manier:

De gegevens worden eerst voorbereid en vervolgens geclassificeerd zodat ze kunnen worden gebruikt.

Op basis van de voorbereide gegevens maakt de leverancier globale statistieken met algemene, niet-persoonlijke informatie, soms gecombineerd met gegevens uit vergelijkbare bronnen. Deze gebundelde gegevens worden vervolgens gebruikt om globale statistieken op te stellen, zoals herkomstanalyses (voornamelijk via postcodes), maar ook seizoensanalyses of prijsanalyses (type winkelmandje).

Deze gegevens worden vervolgens verrijkt met behulp van twee verschillende processen. Het eerste is verrijking door gebruik te maken van vrij beschikbare gegevens van derden, zoals de socio-demografische gegevens die door de volkstelling worden geleverd via de postcode. Het tweede proces wordt verrijking door inferentie genoemd. Verrijking door gevolgtrekking houdt bijvoorbeeld in, in het geval van de aankoop van een ticket tegen het tarief “onder de 25”, dat afgeleid wordt dat de betrokken persoon onder de 25 is.

Eurotranslation zal uw persoonlijke informatie niet verkopen of verhuren aan derden.

10. Cookies en soortgelijke technologieën

Eurotranslation kan cookies, web beacons, webbakens, logbestanden of andere technologieën gebruiken om bepaalde persoonlijke informatie te verzamelen over bezoekers van onze websites en over de ontvangers van onze nieuwsbrieven, uitnodigingen en andere communicatie. Cookies zijn stukjes informatie die tijdens een bezoek aan de website door de server naar de browser worden gestuurd en die de huidige verbinding uniek identificeren. Deze gegevens kunnen informatie bevatten zoals uw Internet Protocol (IP)-adres, browsertype, browserversie, de pagina’s van onze site die u bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die u op de site doorbrengt en andere statistieken.

De gebruikte cookies worden met name gebruikt voor het ophalen van de zoekgeschiedenis en winkelwagentjes (bijv. ticketaankopen) die aan de sessie zijn gekoppeld, om de online browse-ervaring van de gebruiker te vergemakkelijken. Het is belangrijk om op te merken dat het activeren van de optie cookies, afhankelijk van de gekozen configuratie, kan toestaan dat andere servers cookies op uw systeem installeren. Je kunt je browser zo instellen dat hij je informeert over de aanwezigheid van cookies en je de optie geeft om ze al dan niet te accepteren.

Gelieve er rekening mee te houden dat onze website links of verwijzingen naar sites van derden kan bevatten. Dit beleid is niet langer van toepassing wanneer u onze website verlaat en Eurotranslation is niet verantwoordelijk voor het verzamelen of verwerken van persoonlijke informatie door deze derden of via deze externe bronnen.  

11. Bewaren van persoonlijke informatie

Eurotranslation bewaart de verzamelde gegevens voor verschillende periodes, afhankelijk van de aard en het nut ervan voor het aanbieden van onze producten en diensten. Tijdens de bewaarperiode neemt Eurotranslation fysieke en technische maatregelen om de veiligheid van gegevens met persoonlijke informatie te garanderen.

De belangrijkste plaatsen waar persoonlijke gegevens worden opgeslagen zijn in steden waar Eurotranslation kantoren of faciliteiten heeft en in steden waar Google en Sogetel servers hebben met gegevens verzameld door Eurotranslation.

Persoonlijke informatie kan worden opgeslagen buiten het land waarin u woont, als een externe leverancier of andere entiteit aan wie we persoonlijke informatie vrijgeven in overeenstemming met dit beleid, zich buiten het land bevindt. In dergelijke gevallen kan persoonlijke informatie onderworpen zijn aan de lokale wetgeving van de landen of gebieden waar de informatie wordt verzameld, gebruikt, bekendgemaakt of opgeslagen, en kan deze toegankelijk zijn voor overheids- en wetshandhavingsinstanties in die landen of gebieden.

Zodra de bewaartermijn is verstreken, wordt de persoonlijke informatie vernietigd. Alleen statistieken of rapporten met niet-geïdentificeerde en geanonimiseerde gegevens mogen voor langere tijd worden bewaard.

Andere informatie

Wijzigingen in deze regels :

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Elke vermindering van uw rechten onder dit Privacybeleid zal niet worden doorgevoerd zonder uw uitdrukkelijke toestemming. We zullen altijd de datum aangeven waarop de laatste wijzigingen zijn aangebracht en u toegang geven tot de gearchiveerde versies om ze te raadplegen. Als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we een opvallende kennisgeving op onze website plaatsen (inclusief, voor bepaalde diensten, via kennisgeving per e-mail).

Verantwoordelijke voor naleving :

Als u vragen, opmerkingen of klachten hebt over dit beleid, kunt u contact opnemen met de persoon die verantwoordelijk is voor de naleving van dit privacybeleid:

André Guérin

Eurotranslation

200 Rue de Roquebrune, Gatineau, Québec, J8X 3X7

Phone number: 819.243.9353

Email: andre.guerin@eurotranslation.ca